Bedankt!

Bij voorbaat willen we alle muzikanten, vrijwilligers en sponsoren danken voor hun inzet en ondersteuning ten behoeve van het welslagen van het komende concert.