150 JAAR HARMONIE KOLPING'S ZONEN

WIE WAS DE VADER VAN AL DIE ZONEN?

Het is Adolph Kolping, geboren in het Duitse Kerpen in 1813. Als jonge priester maakte hij zich zorgen over de gezellen, de ambachtslieden: “De onderste bevolkingslaag is zo onwetend, zo verschrikkelijk onderkomen en zo talrijk.” Hij wilde iets voor hen doen.

GEZELLENVERENIGING

Hij begon eenvoudig met het oprichten van een vereniging waar de ambachtsgezellen, jonge mannen, bij elkaar kwamen voor cursussen en vermaak. Adolph Kolping was een organisatietalent en met een enorme toewijding zorgde hij voor een snelle groei van deze vereniging met ook afdelingen in andere plaatsen. Hij bracht geld bij elkaar en realiseerde tehuizen en clubgebouwen, waar werd gezongen, muziek gemaakt en gesport, allemaal onder de noemer gezellenverenigingen. 

DE SINT JOSEPHGEZELLENVERENIGING – DE SJEFKES

Pas na zijn dood werd de eerste vereniging in de geest van Kolping opgericht in Nederland, in Bergen op Zoom! Het was in 1867. Zoals alle andere noemden zij zich St. Josephgezellenvereniging. In de volksmond ging men hen de ‘Sjefkes’ noemen. Sjef is de Brabantse naam voor Joseph.

DE SINT JOSEPHHARMONIE

In 1871 was de officiële oprichting van de harmonie van de St. Josephgezellenvereniging, die toen St. Joseph’s harmonie heette. Onder leiding van de eerste dirigent Luty repeteerde de harmonie drie keer in de week op tweedehands instrumenten. In de feestgids van het 80 jarig bestaan lezen we dat de harmonie op 19 maart van dat jaar in besloten kring het eerste optreden had. Het feest van de Heilige Joseph.

DE VETPAN

De gezellen hadden hun eerste verblijf in huize St. Gertrudis, de Armenblok. De vereniging in Bergen op Zoom had grootste plannen, waaronder het bouwen van een eigen clubgebouw. Op 19 maart 1974 speelde de harmonie ter gelegenheid van de inzegening van die nieuwe locatie, de Vetpan. Dit gezellengebouw vulde de hele van Hasseltstraat tussen de St. Josephstraat en de Wassenaarstraat. Verenigingen hadden er hun onderdak en er was een grote toneelzaal waar ook gefeest kon worden!


Na de Vetpan trok de harmonie naar andere lokaties. ’t Swaentje, de Ster, d’Honneur, De Raayberg, Het Arsenaal, Stoelemat en tegenwoordig de Blokstallen.

MET DE MUZIEK MEE

In het jubileumboek ‘Met de muziek mee’ vallen meer dan eens de muzikale ambities van de Sjefkes op. Deelname aan concoursen was belangrijk, ook ver buiten de stad. Met het 100-jarig jubileum in 1971 was er zelfs de wens om zelf een groot concours te organiseren. Daar kwam het niet van. Wel deed de harmonie toen voor het eerst mee aan het Wereld Muziek Concours in Kerkrade.


De harmonie met een klein groepje muzikanten is uitgegroeid tot een vereniging met drie harmonie orkesten met alle interne en externe veranderingen die daarbij horen. Maar een aanmoedigende tekst bij het 60 jarig bestaan in 1931 blijft actueel.

Kolping’s Zonen – Blijft u toonen

Minnaars van de schoone kunst.

Blijft studeeren, repeteeren

Zo behoudt Gij Bergen’s Gunst.

Repetities


Iedere maandagavond:

Opstap Orkest van

18:00u tot 18:45u

Klein Orkest van

19:00u tot 19:45u

Groot Orkest van

20:00u tot 22:00u


Blokstallen 3

te Bergen op Zoom

Contact


Wilt u weten wanneer wij spelen,

heeft u een vraag over onze concerten?


Neem contact met ons op via :

info@kolpingszonen.nl


Correspondentieadres:

Postbus 765

4600 AT Bergen op Zoom