Leden Login

Agenda

Er staan geen activiteiten gepland.
Toon gehele agenda >>

Contact

Wilt u weten wanneer wij spelen,
heeft u een vraag over onze concerten?

Neem contact met ons op via :
info@kolpingszonen.nl

Correspondentieadres:
Postbus 765
4600 AT Bergen op Zoom

Repetities

Iedere maandagavond:

Opstap Orkest
van 18:00u tot 18:45u
Klein Orkest
van 19:00u tot 19:45u
Groot Orkest
van 20:00u tot 22:00u

Blokstallen 3
te Bergen op Zoom

Privacy Statement

Gebruikersvoorwaarden
Harmonie Kolping’s Zonen is ervan overtuigd dat de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van haar leden en bezoekers van de website www.kolpingszonen.nl belangrijk is. Persoonlijke gegevens van leden en bezoekers worden met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld. Harmonie Kolping’s Zonen houdt zich in alle gevallen aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming daaraan stelt. De verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is de secretaris van de vereniging.

Verwerking van persoonsgegevens
Harmonie Kolping’s Zonen legt in het kader van haar dienstverlening gegevens vast wanneer een lidmaatschap is afgesloten of anderszins contact met ons is. Harmonie Kolping’s Zonen gebruikt deze gegevens uitsluitend voor de uitvoering van de rechten en plichten op grond van het verenigingslidmaatschap, donateurschap sponsorschap en het informeren van belangstellenden over komende activiteiten. Hierbij tracht Harmonie Kolping’s Zonen rekening te houden met voorkeuren. Indien er geen prijs wordt gesteld op informatie over nieuwe activiteiten kunnen bezoekers zich hiervoor afmelden via een e-mail aan secretaris@kolpingszonen.nl.

Klikgedrag
Op de website van Harmonie Kolping’s Zonen kunnen algemene bezoekgegevens zoals de meest gevraagde pagina’s worden bijgehouden, zonder dat deze bezoekers identificeren. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de site te zetten.

Toegang tot persoonsgegevens en klikgedrag
Naast de ledenadministratie van Harmonie Kolping’s Zonen hebben de leden van het Bestuur van Harmonie Kolping’s Zonen toegang tot de persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden verder verstrekt aan de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie ten behoeve van het lidmaatschap aldaar. Leden van de vereniging hebben toegang tot de NAW gegevens van de leden in de vorm van een telefoonlijst. Leden die daarop niet wensen vermeld te worden kunnen dit melden bij de secretaris van de vereniging ( secretaris@kolpingszonen.nl ).

Vragen
Vragen of opmerkingen over ons privacybeleid kunnen worden gericht aan secretaris@kolpingszonen.nl .

Wijzigingen
Harmonie Kolping’s Zonen behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in de privacyverklaring. Controleer daarom regelmatig de privacyverklaring voor ons privacybeleid.
Privacystatement - ontwerp en realisatie : Noldesign