Groot orkest

Het Groot Orkest is daadwerkelijk groot met 65 muzikanten. Ook de ambities van het orkest zijn groot; muziek maken op hoog niveau in een prettige ambiance én een uitdagend concertprogramma voor orkest en publiek. Onder leiding van een professionele dirigent speelt het orkest heel uiteenlopende muziekstijlen. Muzikanten die aansluiten bij het Groot Orkest spelen minimaal op niveau van HaFa-B. Belangstellenden kunnen kiezen, om op projectbasis mee te spelen. Het is een mooie gelegenheid om het Groot Orkest van Harmonie Kolping’s Zonen te leren kennen.

Klein orkest

In het Klein Orkest zijn vrijwel alle instrumentgroepen van een harmonieorkest vertegenwoordigd. Het orkest telt maar liefst 25 muzikanten, voornamelijk tieners. Het instapniveau is diploma (HaFa)-A. De dirigent stemt de keuze van de muziek haarfijn af op de belevingswereld van de tieners. Een uitdagend concertprogramma ontbreekt natuurlijk niet. Het maakt de kinderen enthousiast voor de repetities. Jaarlijks staat het repetitieweekend op de agenda; kamperen én repeteren. Veel plezier maken en een concert geven! Het geeft een impuls aande saamhorigheid, die zo typisch is voor ons Klein Orkest.

Opstap orkest

Kinderen die op hun instrument een jaartje les hebben gehad bij een docent, kunnen meespelen in het Opstap Orkest. Het orkest heeft een kleine bezetting van verschillende instrumenten. Enkele muzikanten van het Klein Orkest ondersteunen hen bij het leren lezen van de bladmuziek. Alles is erop gericht, om het samen muziek maken te verkennen. Een vakdocent/dirigent leidt de repetities. Het spelen in het Opstap Orkest stimuleert kinderen, om zelf enthousiast aan de slag te gaan met hun instrument.