Vorige Concerten

2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002


Geweldige sfeer bij Vastenavondconcert van de Sjefkes

Het vastenavondconcert van de Sjefkes zaterdag 7 februari 2009 stond nog meer dan voorheen in het teken van Vastenavond. Het repertoire bevatte minder klassieke en meer vastenavondmuziek. De nieuwe dirigent Ton van Grevenbroek was nadrukkelijk aanwezig en leidde de Harmonie met vriendelijke doch vaste hand door een zeer afwisselend repertoire.


Ton van Grevenbroek.

De opening met het “Merk toch dat er niks bove Berrege gaat” zette de toon en werd gevolgd door de “Carmen Suite”, bekend van het nummer “Toreador”. De Sjefkes hadden de muziek van de opera ludiek ondersteund met beelden van een Bekende Bergse Diva: Carmen Groenendaal. Een muzikaal hoogstandje was de vertolking van “Cought by the Horns”, gespeeld door een groep van 8 hoornblazers, waarvoor 4 hoornblazers uit Delft als gastmuzikant optraden.“Cought by the horns”

Kees Timmermans zong het liedje van de oude Nar Sjaak Touw “ Lat oe be-val-le wa Berr’ge n’oe biedt”, begeleid door Kees Simons op accordeon. Een gevoelig vertolkt nostalgisch luisternummer.


Kees Timmermans

Oog’eid Nilles III met zijn gevolg werd verwelkomd terwijl de Harmonie het statige “Entrada” speelde; een welkomstsaluut voor voorname vorsten. Het publiek stond op, boog en begroette de prins met de hand op het hart. Ook dit jaar kon Prins Nilles een cheque met de opbrengst van het concert overhandigen aan de vertegenwoordigers van KWF Kankerbestrijding. Dankzij een extra bijdrage van een supersponsor kon de cheque ten tonele tot € 14.000 worden verhoogd.


Cheque van € 14000 t.b.v. KWF Kankerbestrijding


Vervolgens nam de Prins het dirigeerstokje over en zweepte de Sjefkes op tot een spetterende vertolking van het Nieuwe Liedje. Hij liet het refrein zelfs herhalen om het accent van “stieng boem” goed te laten uitkomen.

Prins Nilles dirigeert het Vastenavendliedje

Ter afsluiting van het eerste concertdeel zong presentator Gerlof Jorritsma het door hemzelf geschreven mooie lied “Hart van Vastenavend” op de melodie van “Le Lac du Connemara”.

Kruis van zand en klei, van bos en van hei
Van zoet en zout, van nieuw en van oud, da is de ziel
Van mijn Krabbegat
Stad van Jan en Han, van Nilles en Miel
Van Sjef van Rens, van Janus en Wim, da is de ziel
Van mijn Krabbegat

Vanaf ’t Neuzenbal, totdat de Kraai valt mee een knal
En vuurrode gloed de keien kleurt
En Aswoensdag zeurt
Rolt de melodie van Jajem en kende gij mij nie
En dendert de trom van 3RI
Deur mijn Krabbegat

Enz.


Presentator Gerlof Jorritsma zingt “Het Hart van Vastenavend”.

Na de pauze speelden de Sjefkes in galop de “Fehrbelliner Reitermarsch”, gevolgd door “Cirkus”, het bekende vastenavondnummer van 1979. Door de 70 man sterke Harmonie klonk het als nooit tevoren.

Cirkus

Het onlangs opgerichte Jeugdorkest van de Sjefkes speelde “Alles van Stal”, met ondersteuning door het grote orkest.


Het KleinOrkest

Bij de Belgische “Parachutistenmars”, een onvervalste meedeiner, liet het publiek zich niet onbetuigd. De betrokkenheid van de zaal was gedurende de hele avond volop aanwezig.


Muzikale happening met de Sjefkes


“Lekkere dweil”, het koningsnummer van Vastenavond werd gevolgd door de uitsmijter, een vastenavondnummer in nederpopstijl ( melodie van De Dijk) en gebracht door de als rocker omgeklede presentator Gerlof. De Stoelemat stond op z’n kop met het refrein En ik hou het niet, ik hou het niet, ik hou het niet meer uit.Rocker Gerlof

Ter afsluiting speelden de Sjefkes nogmaals het openingsnummer, waarna de bezoekers nog enkele uren van een afterparty konden genieten door het optreden van een aantal top dweilbandjes. Ook hier bliezen enkele anonieme Sjefkes met hart en ziel mee.


Afterparty

In het algemeen was men van mening dat concert nog gezelliger was dan vorig jaar. Vermoedelijk omdat de klassieke tendens niet de boventoon voerde. De zaal was vol met tussen de 1400 en 1500 bezoekers; ook de sponsoren waren in ruime mate vertegenwoordigd. ABG TV zorgde voor een uitstekende regie van beelden op een groot scherm in de zaal met professionele ondertiteling van de gezongen liedjes.
Een zeer geslaagde samenwerking tussen Lions Club Bergen op Zoom, organisator van het concert, en Harmonie Kolpingszonen. Een evenement met een prachtig resultaat voor alle betrokkenen, mede dankzij de vele sponsoren.


Hans Aalders
9 februari 2009